Menadžment tehnologije i razvoja

Dobrodošli

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju predmeta Menadžment tehnologije i razvoja, Fakulteta organizacionih nauka
Isprobajte verziju sajta optimizovanu za mobilne telefone i iPhone

Sve vesti

Ispravljeni rezultati ispita u junskom ispitnom roku

U prilogu se nalaze ispravljeni rezultati ispita u junskom ispitnom roku. Izvinjavamo se zbog načinjenih propusta.

Za sva pitanja studenti se mogu obratiti na mejl Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

 

Obaveštenje o rezultatima

Obaveštavaju se studenti čiji rezultati nisu objavljeni da će to biti učinjeno najkasnije do ponedeljka ujutru. Izvinjavamo se zbog propusta.
 

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku

U prilogu se nalaze rezultati ispita u junskom ispitnom roku. Da bi student položio ispit, bilo je neophodno da položi sve delove koje nije položio predispitnim aktivnostima (radionice ili kolokvijumi). Da bi se položili zadaci, neophodno je da imati minimum 60 poena (odnosno 30 ako se polaže samo jedan zadatak). Da bi se položila teorija, neophodno je imati 60% na svakom delu, odnosno: 24 poena na prvom i drugom delu, a 12 poena na III delu. Sve što su studenti položili u predispitnim obavezama važi zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom.

Struktura bodovanja na ispitu je sledeća:

  • Broj zadataka: 2 (po 50 poena).
  • Broj pitanja na dopunu: 2 (po 5 poena).
  • Broj otvorenih pitanja: 2 na prvom i drugom delu (po 15 poena); 1 na trećem delu (10 poena).

Konačan broj poena se dobija na sledeći način: Deo A (zadaci) * 0,4 + (Deo B (zbir delova teorije) + Prisustva + Prezentacije)*0,6.

Skala za ocene je sledeća:

  • 60-67,99 = šest
  • 68-75,99 = sedam
  • 76-83,99 = osam
  • 84-91,99 = devet
  • 92-107= deset

Uvid u radove će se održati u ponedeljak, 26. juna u 13:00 sali B002. Prilikom dolaska na uvid studenti su u obavezi da naglase i koja su grupa bili na kolokvijumu, što je naznačeno u rezultatima.

Upis ocena će se održati istog dana od 14:30 u sali B002. Lično prisustvo nije obavezno, ali je poželjno.

Studenti su u obavezi da se na uvidu i upisu ponašaju (i oblače) u skladu sa Kodeksom ponašanja, komunikacije i oblačenja studenata.

Za sva pitanja, nedoumice i eventualne greške studenti se mogu javiti isključivo na mejl Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .


 

Rezultati predispitnih aktivnosti studenata

U prilogu se nalaze sumirani rezultati predispitnih aktivnosti studenata u toku semestra iz predmeta Menadžment tehnologije i razvoja. Kolona "Ukupno DEO A" se odnosi na rezultate radionica ili seminarskih radova koje su studenti radili u toku semestra. "NI" u kolonama za I i drugi kolokvijum označavaju da student nije izašao na kolokvijume. Poslednje dve kolone predstavljaju aktivnosti studenata na predavanjima (prisustva, prezentacije, seminarski, rad u Narodnoj biblioteci Srbije). Maksimalan broj poena koje su studenti mogli da ostvare na prisustvu na predavanjima je 6.

Rezultati ispita u junskom ispitnom roku će biti objavljeni najkasnije u nedelju, 25. juna, do 12 časova.

Uvid u radove će se održati u ponedeljak, 26. juna u 12:30 sali B002. Upis ocena će se održati istog dana od 14 časova u sali B002.

Za sva pitanja, nedoumice i eventualne greške studenti se mogu javiti isključivo na mejl Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

 

Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku

U prilogu se nalzi raspored polaganja ispita iz Menadžmenta tehnologije i razvoja u junskom ispitnom roku.

Studenti koji polažu samo III deo polažu ispit isključivo u II smeni (od 11:30) i ispit za njih traje 30 minuta. Svi ostali studenti ispit polažu u prvoj smeni gde će ispit trajati 120 minuta. Ukoliko student ne polaže samo III deo, a nalazi se na spisku polaganja za II smenu, potrebno je da se javi na mejl Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .

Studenti su u obavezi da na ispitu imaju indeks kao sredstvo identifikacije (ne ličnu kartu) i da se ponašaju (i oblače) u skladu sa Kodeksom ponašanja, komunikacije i oblačenja studenata.

Konačni rezultati predispitnih aktivnosti (prisustva, prezentacije, seminarski, radionice i kolokvijumi) biće objavljeni sledeće nedelje. Za sva pitanja, nedoumice i eventualne greške studenti se mogu javiti na mejl Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .