Menadžment tehnologije i razvoja

Početna - Master - Master studije

Master studije

Predmetni nastavnici i saradnici sa predmeta Menadžment tehnologije i razvoja angažovani su u izvođenju nastave na Master (Diplomskim akademskim) studijama i Specijalističkim studijama na Fakultetu organizacionih nauka na sledećim predmetima:

Predmet
Obavezan ili Izborni
Studijski program
Studijska grupa
Održivi razvoj
O
Menadžment i organizacija
Tehnološki i inovacioni menadžment
O
Menadžment
Ekološki menadžment i održivi razvoj
O
Menadžment u javnom sektoru
Održivi razvoj javnog sektora
Tehnološko preduzetništvo
O
Menadžment i organizacija
Tehnološki i inovacioni menadžment
Strateške tehnološke kooperacije
I
Menadžment i organizacija
Tehnološki i inovacioni menadžment
I
Menadžment
Ekološki menadžment i održivi razvoj
Menadžment tehnologije i razvoj usluga
I
Menadžment i organizacija
Tehnološki i inovacioni menadžment
Tehnološko predviđanje
I
Menadžment
Ekološki menadžment i održivi razvoj
Zajednički evropski programi inovacija
I
Menadžment 
Evropski menadžment i globalizacija
Menadžment tehnologije, inovacija i razvoja - odabrana poglavlja
O
Specijalističke akademke studije
Operacioni menadžment
Menadžment IR u farmaciji
I
Specijalističke akademke studije
Menadžment u farmaciji

Više informacija o predmetima možete pogledati u Knjizi predmeta Fakulteta organizacionih nauka.

International Business and Management

Module
Compulsory or Elective
Programme

Global technology and operations management - GTOM

C

International Business and Management (IB&M)

Quantitive methods in technology management - QMTM

E

More information about the International Business and Management (IB&M) Master studies, organized in cooperation with the Middlesex University, London, you can find on the official web site: ibm.fon.bg.ac.rs